#

Soukromé lži

Nesměle zkouším si lhát a začíná se mi dařit
což koneckonců má lásko je ti vidět na očích
které zrcadlí rázem tvář muže z vyšších kruhů,
jenž cokoliv může stačí říct a k nohám ti svět položí.
Stači si jen trochu lhát a rázem svět změníš
v místo kde se tě sotvakdy bída dotkne prstem
ledovým. Tady ti nehrozí laciná slída, neměj
strach lásko v mém domě vydá Jedna noc
za tisíc let hubených. Bud tedy vítána lásko
v mém domě a neměj strach, už vůbec ne
o mě že snad se některá z mých malých lží provalí.
Tady ti nehrozí přízraky dluhů, tady se čas
nejvýš livrejí sluhů honosí stačí říct a zpomalí.
Stačí si jen trochu lhát a rázem svět vidíš jinak.
Namísto čajový svíčky za tebe svícny ze zlata
pustí se do křížku s černou nocí, nikdy to
nevzdaj a ty máš hned pocit ze není nic,
co nemůžeš mít, tak bohatá jsi - bohatá.
Bud tedy vítána lásko v mém domě a neměj
strach, už vůbec ne o mě že snad se některá
z mých malých lží provalí.
Tady ti nehrozí přízraky dluhů, tady se čas
nejvýš livrejí sluhů honosí stačí říct a zpomalí.
A možná řekneš si lásko má o mě, že jsem jen blázen
ve stařičkém domě kde se jen za hradbou svých
malých lží ukrývám kde jenom prach tiše snáší
se dolů na pár židlí u prázdnýho stolu a nevidí,
že jedna z nich přebývá.