#

Zákulisí

V zákulisí, na krátkou chvíli můžu
zase být tím, kým jsem.
Tváře lidí, výkladní skříně mužů
a bezejmenných žen rázem nic nezrcadlí,
nikdo nic nevidí.
Nikdo se na nic neptá,
nikdo tu neslídí.

V zákulisí, v závětří za forbínou
zatínám srdce v pěst.
Pánbu mísí parfém snů
s kocovinou bez okázalých gest

Ztrácím čas v jinotajích
a když tě zkouším svést,
brány se zavírají,
jak mrtvý oči hvězd.

Óó… proč mi tak scházíš.
Proč jenom v zástupu lidí
nikdy tě nevidím.
Óó… a když pak vcházíš,
hvězdy jsou stříbrnou nití k nebi zas přišitý.

V zákulisí, na křídlech vážky
můžu zbavit se holých stěn.
Tváře lidí, výkladní skříně mužů
a bezejmenných žen rázem nic nezrcadlí,
nikdo nic nevidí.
Nikdo se na nic neptá, nikdo tu neslídí.